Save 9%

Adidas POD S3.1 Pinky

List price: đ55
đ50
You save: đ5 (9%)
10 days
Price in points: 50 points
PODS3.1PINKY
In stock
+

Minimum quantity for "Adidas POD S3.1 Pinky" is 1.

Giày mang êm, sướng chân mà còn đẹp nữa

Main features

3D support:
HD support:

Multimedia

Video playback: